Propozice

 

23. mistrovství České republiky dospělých a dorostu v terénní lukostřelbě 2014,

konané pod záštitou starosty Pece pod Sněžkou, pana Alana Tomáška

 

Pořadatel : Český lukostřelecký svaz

Zajišťuje : SK Start Praha, oddíl lukostřelby

Datum : 27. září – 28. září 2014

Místo : Pec pod Sněžkou vlek Javor, 50°41'17.856"N, 15°43'40.057"E

Činovníci : delegát ČLS Martina Macková

ředitel závodu František Hadaš j.

hlavní rozhodčí : Ing. Jana Luňáčková

rozhodčí :Ing. Václav Luňáček, RNDr. Martin Jaček,  Petr Rada sen., Ing. Jan Černý

 

Přihlášky :

jmenovité přihlášky svých členů, u kterých bude uveden nejlepší výsledek ze sestavy T dosažený v r. 2014, jméno kapitána družstva, kontaktní adresu a telefon, zašlou oddíly a kluby doporučeně nebo e-mailem do 21. září 2014 na e-mailovou adresu : stk@czecharchery.cz a lukostrelba@skstart.com

Rozlosování : provede pořadatel 25. září 2014 v 18 hodin

Ubytování : předjednané nabídky jsou uvedeny na tomto webu

Občerstvení : bude zajištěno v místě konání závodu

Úhrada : úhrada nákladů pro rozhodčí bude provedena dle platných předpisů

Startovné : dospělí a dorostenci 450,- Kč, družstva 200,- Kč

 

B. Technická ustanovení :

Předpis: závodí se podle pravidel WA, Uspořádání a rozpisu soutěží v lukostřelbě pro rok 2014 a podle ustanovení tohoto rozpisu

Sestavy: T 24 + eliminace

Startují: řádně přihlášení závodníci dle podmínek „Uspořádání a rozpisu soutěží v lukostřelbě pro rok 2014“

Soutěž: kategorie : muži, ženy, senioři, seniorky, junioři, juniorky, kadeti, kadetky

třídy : reflexní luk, kladkový luk, holý luk

 

Pátek 26.09. 2014 Pec pod Sněžkou
18.45 –19.45 hod.                       prezentace
15.00 – 19.00 hod.                      trénink                                 
20.00 hod.                                     schůzka kapitánů                

Sobota 27.09. 2014 Pec pod Sněžkou
08.00 – 08.45 hod.                      kontrola nářadí
09.00 hod.                                     slavnostní zahájení,  zahájení závodu
do 60 min. po skončení kvalifikace bude zahájeno I. eliminační kolo jednotlivců           

Neděle 28.9. 2013 Pec pod Sněžkou
09.00 hod.                                     pokračování eliminace + finále jednotlivců

Vyhlášení vítězů MČR  do 60 minut po skončení soutěže.

 

Tituly : viz článek 5.2.4 Soutěžního řádu ČLS

Poznámka : časový rozvrh může být ještě upřesněn, o čemž budou všichni přihlášení včas vyrozuměni

 

Martin Zahradník v.r.

František Hadaš j. v.r.

 

V Praze dne 11.06.2014