Činovníci závodu

delegát ČLS :

Martina Macková

 

ředitel závodu :

František Hadaš j.

 

hlavní rozhodčí :

Ing. Jana Luňáčková

rozhodčí :

Ing. Václav Luňáček, RNDr. Martin Jaček, Petr Rada sen., Ing. Jan Černý